- Projektet löper under 18 månader och just nu jobbar vi med att samla information från olika aktörer, det är exempelvis markägarorganisationer som LRF men också idrottsrörelsen, stiftet och Mellanskog. Vi har tänkt att vi ska samla alla organisationer som anordnar/arrangerar eller blir påverkade av aktiviteter på annans mark, säger Anders Olsson som är en av projektledarna.

Projektet syftar också till att skapa en paraplyorganisation som ska ha koll på aktiviteter som kan komma att ske på annans mark.

- Vi för också diskussioner med Länsstyrelsen, de har redan idag tillsyningsmän för exempelvis fiske och här ser vi en möjlighet att få till ett samarbete när det kommer till tillsyn, säger Olov Henriksson också han projektledare.

Projektet ska också titta på vilka områden som kan vara lämpliga för olika aktiviteter.

- Kan vi hitta dessa områden då vet arrangörerna vad som gäller och det blir lättare att styra upp, säger Anders.

De som man hittills pratat med i projektet har varit överlag positiva.

- Så klart att de kan finnas tankar och funderingar, men det är ju det som det här projektet ska utmynna i, hur vi kan styra upp aktiviteterna på annans mark så det gynnar alla, säger Olov.

Turismen är på stark frammarsch i Torsby.

- Det är en viktig bransch för kommunen och de lokala entreprenörerna. Kan projektet hjälpa till att styra upp det hela så klart att det är positivt. Vi har ju redan idag entreprenörer som anordnar aktiviteter på annans mark och som försöker att göra rätt. Detta är en bransch som växer så det är viktigt att de entreprenörer som startar verksamhet här inte förstör för de som är seriösa och som vill agera rätt, säger Anders.

Projektet har redan fått in en del inspel om vad som skulle kunna vara lösningar framåt.

- Vi ser att trailrun ökar i popularitet och där skulle man kunna tänka sig att arrangören betalar en form av deposition till markägaren, detta för att få bukt med eventuell nedskräpning, man skulle också kunna tänka sig att markägaren får betalt för att de servar arrangören med olika tjänster.

Projektet löper på och man kommer att anordna workshops för att få fram fler förslag på hur samarbeten kan se ut. Det kommer också bli studieresor.

- Vi planerade att besöka Vasaloppet och O-ringen två helt olika arrangemang, men som bedrivs på annans mark. Vasaloppet är ju stationärt medan O-ringen flyttar runt varje år. Tyvärr satte Coronan stopp för de planerna men vi hoppas att vi kommer kunna göra studiebesöken längre fram säger Anders.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se