Vart fjärde år manifesteras detta extra tydligt i Sverige den andra söndagen i september med val till kommuner, regioner och riksdag.

Varje år den andra söndagen i september manifesteras detta sedan 1982 också genom den så kallade Flyktingmarschen mellan Skogstad gård i Rødenes, Marker kommune och Långvassdalen norr om Hån/Töcksfors i Årjängs kommun.

I år är det 75 år sedan den svensk-norska gränsen senast behövde korsas av människor på flykt från krig i ett av våra länder. Detta är väl värt att uppmärksamma. Bönders mark är vägen och bygden. Bönders hus var tryggheten, och bönder kunde stigarna i skogen.

Jag har en tid planerat för att delta i årets Flyktingmarsch tillsammans med några figurer många hade känt igen som ledande i regionala myndigheter och som representanter härifrån i rikspolitiken. Osäkerheten har varit stor kring möjligheterna. Gränsen har hela tiden varit öppen åt ena hållet och ibland åt båda. Just nu är det inget formellt som gör det riktigt krångligt för värmlänningar och norrmän att besöka varandra bara man har rätt papper i innerfickan. Gränsen krånglar just nu inte till det att vara människa mer än vanligt. Vi skulle kunna delta.

Vi har funderat över alternativen. Komma från den svenska sidan och stanna på den, men närvara vid friluftsgudstjänsten vid gränsröse 35 för att hedra de så kallade grenselose, de gränslösa, som med risk för eget liv hjälpte tusentals flyktingar över gränsen då för 75 år sedan, för att uppmärksamma 75 år av fred i Skandinavien, och för att hedra närheten mellan broderfolken i Sverige och Norge.

Med respekt för våra respektive länders olika hantering av den gemensamma nutida fienden, SARS-CoV-2, ville vi hedra segern över den tidens fiende och de gemensamma ansträngningarna att göra det enkelt att vara människa under tusentals år av gemensam historia långt innan nationsgränser fanns. Extra angeläget att göra i en tid där vår omvärld präglas mer av oro och splittring än på decennier.

Till söta bror på andra sidan gränsen vill jag önska framgång i ert arbete med den förfärliga pandemin på det sätt ni valt utifrån era förutsättningar. Till Rødenes Idrettslag, som tyvärr tvingats ställa in årets Flyktingmarsch på grund av den ökade risken för smittspridning, vill jag rikta ett tack för det sätt ni under många år hedrat freden, enskilda hjältars uppoffringar, och för manifesterandet av att det ska vara enkelt att vara människa också i gränsbygd.

Hoppas vi ses om ett år och kan ta varandra i hand och omfamna varandra. Just nu är det för mycket kallt avstånd och armbågar i hur vi umgås för att jag ska trivas, men det kommer en tid då det blir lättare och varmare att vara människa igen.

Kram på er!

Patrik Ohlsson
Ordförande LRF Värmland, 055414900@telia.com