Nedstängningen har i första hand berört små telestationer på landsbygden, men har även börjat omfatta mindre tätorter. Detta berör telefoni/bredbandskunder men det berör även markägare eftersom luftledningar och skåp ska monteras bort.

LRF gör nu en enkät till såväl kunder som markägare för att ta reda på hur förändringen uppfattas. Svaren kommer ligga till grund för den kommande dialogen med Telia.

Svaren är anonyma men lämna gärna kommentarer!

Till enkäten >>

För övriga frågor relaterat till enkäten, kontakta erik.evestam@lrf.se.