Är du laddad inför riksförbundsstämman?

Ja, det är jag och ser fram mot den för det brukar alltid vara intressant och lärorikt med bra diskussioner.

Vilken motion kommer skapa hetast debatt på stämman i år?

Det är många intressanta motioner tycker jag, t ex livsmedelsstrategi, behov av bra infrastruktur med vägnät, mobiltäckning mm. Det är 14 motioner om vilt och rovdjur, där gissar jag att det blir en del diskussioner.

Hur går de för de motioner som gått vidare från Värmland till riksförbundsstämman?

Jag tycker de har fått rätt bra svar och är bifallna eller besvarade med hur LRF jobbar i frågan och tänker framåt i den frågan.

Yvonne Andersén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, yvonne.andersen@lrf.se


LRF Värmlands fyra fullmäktige till riksförbundsstämman

Ta gärna kontakt och diskutera motionerna.

Erik Forsberg, Kil, forsberg_erik@hotmail.com
Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson, Kil, kifab64@gmail.com
Patrik Ohlsson, Kil, 055414900@telia.com
Torbjörn Olsson, Gunnarskog, 057032242@telia.com