Hur kommer det sig?

- Jag tycker att public service gått för långt när man låter en erkänd aktivist stå oemotsagd på bästa sändningstid. Till och med producenten gick ju ut med att filmen var ensidig, det var en väldigt subjektiv partsinlaga.

Vad anser du om public service?

- De måste uppvisa objektivitet, man ska inte behöva vara insatt i en fråga för att lita på public service. Bägge sidor måste komma till tals.

Vad tycker du själv om filmen?

- Jag tyckte att de svartmålade det svenska skogsbruket. Vi har idag ca 330 000 privata skogsägare som har en oerhörd mångfald i sina skogar. Dessutom går det inte att jämföra den svenska skogen med skogen i Alaska, det blir helt fel.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se

SR-programmet Medierna har granskat publiceringen av filmen - granskningen hittar du här >>