Visst rullar allt på som vanligt, så allt är nästan som vanligt, men inte riktigt. Vad som fått stryka på foten är den sociala biten, inga träffar, inga kurser eller utbildningar. I detta har vi istället fått upp ögonen för den digitala världen. Motståndet från att anmäla sig och vara delaktig i digitala träffar är inte längre så stort.

Detta blev väldigt tydligt i och med vårens träffar om först barkborren och det efterföljande webbinariet om skogsägares skattesituation. Två webbinarier som blev resultatet av medlemmar som önskade information inom ett område. Ett lysande samarbete med Vuxenskolan Värmland som ordnade det praktiska och Skogsstyrelsen och Ludvig & Co som försåg oss med rätt information.

Webbinarierna blev en succé! Nära på 100 personer anmälde sig till respektive träff, så nog kan vi väl säga att vi har både vanan inne och intresset för att närvara på webbinarier. Finns ett önskemål från våra medlemmar att delta i webbinarier så kommer vi med nöje fortsätta att ordna dessa.

Ska de bli så bra som de två tidigare så behöver vi veta vilka ämnesområden som intresserar. Är det strandskydd och äganderätt som intresserar? Eller kanske livsmedelsförädling? Myndighetsutövning? Generationsskifte? Ska vi fortsätta ses i höst under digitala former så tar vi gärna emot uppslag!

Kajsa Edbom
Styrelseledamot LRF Värmland, kajsa.edbom@gmail.com