Totalt var det 11 deltagare, varav åtta var kvinnor, vilket var mycket positivt. Kvällen hade lockat ung som gammal, den yngsta var 19 och den äldste var 82 och snittåldern hamnade på ca 57 år.

Ytterligare en sak som var positiv var att nio av dem har aldrig haft ett uppdrag i LRF. Det var extra kul, eftersom vi med vårt påverkansarbete vill både nå och få fler medlemmar (icke förtroendevalda) att se möjligheten att vara aktiva och påverka.

Under kvällen samtalade deltagarna både högt, lågt som brett. De delade med sig av det skrivna, hittade infallsvinklar, samtalade, stöttade och gav feedback till varandra. Ämne som kom upp var bland annat konfliktmineraler, där fick jag, Annika Arnesson och Erik Evestam lära oss något nytt. Av de ämnen som kom upp så författades det ev 4-5 potentiella motioner, varav en om häst. En motion är som gott klar och ska vidare till lokalavdelning!

”Mycket roligt, lärorikt och inflytelserikt” och ”Jag har fått nya insikter” var intryck från kvällen.

Yvonne Andersén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, yvonne.andersen@lrf.se