- Det är ett väldigt bra resultat och 90 procent av all plast som samlas in går till materialåtervinning och blir till nya produkter, säger Håkan Pettersson från SvepRetur.

Lars Aronius ordförande för Maskinringen i Värmland är ansvarig för att hitta insamlingsplatser i Värmland och för att få logistiken att fungera. Det är två insamlingar per år, en på våren och en på hösten.

- Vi har cirka 30 insamlingsplatser på våren och 7–8 stycken på hösten. Det finns ju de lantbrukare som lämnar en gång vart femte år och andra som kommer både på våren och hösten så det är stor variation, säger Lars.

Det är viktigt att insamlingsplatsen ligger i lä och att plasten inte ligger allt för länge. Max en vecka är lagom, dels för att undvika att det luktar, dels att plasten riskerar att blåsa bort, säger Lars Aronius.

Bara i Värmland samlar man in 700 ton lantbruksplast per år.

- Nytt från och med i år 2020 är att plasten ska färgsorteras. Den vita plasten har ett högre värde efter materialåtervinningen och därför är det viktigt att inte blanda in färgad plast. Kan vi hålla detta så gör det att avgifterna för återvinning av lantbruksplasten kan hållas nere, jämför vi oss med norrmännen har vi en mycket låg kostnad för återvinningen, säger Lars.

Om man har en bal med både vit och färgad plast ska den sorteras som färgad fraktion. För mer information om vad som gäller gå in på www.svepretur.se

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige,
clara.hyltback@lrf.se

Tips inför vårens insamling:

  • Färgsortera all plast när balen öppnas 
  • Förvara gärna plasten under tak 
  • Materialet ska vara så torrt och rent som möjligt 
  • om du sorterar rätt hjälper du till att hålla nere avgiften, eftersom Svepretur inte behöver anställa någon för att sortera åt dig.
  • Det är viktigt att varje sort läggs för sig – det räcker att en slarvar med sorteringen för att plasten inte ska kunna återvinnas på bästa sätt. 

Källa: SvepRetur