Ambassadörerna ska vara ansiktet utåt i vår kampanj för att lansera LRFs hållbarhetsmål och på olika arenor möta medlemmar och allmänhet. Det finns ambassadörer i alla LRFs regioner runt om i Sverige. 

Dessa ambassadörer kommer mer än gärna ut under årsmöten eller någon annan tillställning som följer restriktionerna från folkhälsomyndigheterna om covid-19 eller till och med deltar digitalt och håller föredrag eller pratar om hållbarhet med er medlemmar.

Jag är en av Värmlands två ambassadörer. Den andra är Kajsa Lander >>

Namn:  Cecilia Avelyne 

Ålder: 23 år

Bor: Kristinehamn

Jobbar med: Nötfodersäljare 

Varför är jag hållbarhetsambassadör: Jag blev hållbarhetsambassadör för att jag tror på vår näring och vill sprida kunskap till allmänheten om den nyttan vår näring genererar inom hållbarhet.

Varför vill du bli hållbarhetsambassadör - tidigare nyhetsnotis med Cecilia >>

Hållbarhetsmål jag brinner extra mycket för: Jag brinner mest för den svenska matproduktionen och för att öka konsumenternas medvetenhet och tillit till våra svenska produktioner och produkter.

Cecilia Avelyne
Hållbarhetsambassadör LRF Värmland
ceciliaavelyne@gmail.com eller 073-834 24 94