Under torsdagen har lokalavdelningarna i Ullerud-Ransäter, Älvdal och Nyed haft en träff i fält med demokörning av redskap och ett intressant föredrag om mekanisk ogräsbekämpning.

Intresset var stort bland deltagarna och gruppen önskade att fortsätta med uppföljningsträff inom ämnet. Även vädret var med oss, sol och lagom vind.

Jonas Ellström
Ordförande Ullerud-Ransäters LRF-avdelning, ellstromjonas@gmail.com