Lite korta punkter som jag (Erik Forsberg) skrev ned som jag tyckte var intressanta från mötet.

Frågor som man tog med in i projektet:

 • Man vill se på hur stor del av älgpopulationen som vandrar.
 • När de startar att vandra och när de kommer tillbaka.
 • Hur stora områden de rör sig på i sommar respektive vinter.

Grensevillt har totalt 38 älgar märkta, 9 tjurar och 29 kor.

3/4 av älgarna har någon form av vandring och denna startas i mitten på april och pågår till början på maj. Vintervandring är mer diffus i sin start, de flesta börjar i november men vissa startar redan i september. Vandringen på våren går snabbast, knappt 20 dagar. Vandringen på hösten tar ca 50 % längre tid, 30 dagar.

 • Kor går ca 20 km i vandring i medelavstånd.
 • Tjurar går ca 50 km i vandring i medelavstånd.
 • På sommaren har de ca 3 500 ha levnadsområde i snitt.
 • På vintern har de ca 4 000 ha levnadsområde i snitt.
 • 70 % av älgarna övervintrar ej i samma område som jakten sker i.

Vargens påverkan på älgen 

 • Vargen klarar ta älg oftare i Sverige än i Nordamerika. 
 • Älgen ändrar inte habitatval i vargområde.
 • Ingen reduktion på betesskador i vargrevir.
 • Ingen väsentlig ändring av gruppstorlek hos älgarna där varg finns.

Järv

Låg reproduktion, att jämföra med björn. Den blir könsmogen vid 2-3 års ålder och får sin första kull vid 3 års ålder. Den har små kullar med 2 ungar i snitt.

Det finns en föryngring av järv norr om Karlstad som därmed är den sydligaste hittills i landet, de sprider sig söderut. De äter till stor del kadaver och slaktrester, men man har också funnit att de lyckats ta någon älgkalv.

Här kan du läsa mer om Grensevilt >> 

Erik Forsberg
Vice ordförande och ansvarig för viltfrågor inom LRF Värmland, forsberg_erik@hotmail.com