Vi som höll i utbildningen var Yvonne Andersén och Jennie Dannegren från personalen, Ingemar Olsson, regionens valberedning samt jag Torbjörn Olsson från regionstyrelsen. Vi var 20 som kopplade upp sig på mötet som började med en presentationsrunda där var och en fick berätta vilka förväntningar man hade på kvällens möte.

Jag, Torbjörn gick igenom hemsidan, bland annat var på sidan information och verktyg t ex Mina uppdrag finns och att vi nu kan logga in med mobilt BankID, för den som missat det.

Ett medskick till alla valberedare är att vi i regionstyrelsen tar gärna emot tips, förslag på hur vi kan stötta er i valberedningarna.

Ingemar berättade om vad som är viktigt att tänka på vid de olika valen av uppdrag inom lokalavdelning eller kommungrupp till årsmötet, till exempel gruppens sammansättning, jämställdhet och vikten av att få in unga. Han nämnde även vikten av att det som diskuteras skall behållas inom valberedningen och inte spridas.

Därefter följde en allmän frågestund med lite olika problematiska frågor. Sammanfattning av kvällen var att det fanns önskemål om fysisk träff när möjlighet ges samt önskemål om underlag med tips och information om vad en valberedning bör tänka på.

Handbok för lokala valberedare >>

Torbjörn Olsson
Styrelseledamot LRF Värmland, 057032242@telia.com