Anna Iwarsson, chef för folkrörelseutvecklingsenheten, medverkade på länk och pratade om LRFs folkrörelsearbete.

- Det är en utmanande tid vi lever i och det är svårt att sia om hur det kommer att se ut i framtiden.

Hon bad också om inspel från deltagarna vad de tror om framtiden. Daniel Hedeås, från Ransäter, Munkfors trodde att vi i framtiden både kommer att använda oss av det digitala mötet och det fysiska.

- Jag tror vi kommer få ett uppsving för båda mötesformerna, sa han.

-I oroliga tider eller vid kriser så söker sig människor till stabila folkrörelser, och för LRF är ju det positivt då vi är en sådan, men möjligheten ligger i våra egna händer. Vi har sett en tendens till minskad stolthet i vår folkrörelse och det är något som vi behöver jobba med, där handlar det om att vi inser att vi alla är en del av folkrörelsen. Vi måste kunna agera på flera plan, både nationellt och lokalt och regionalt, sa Anna.

Torbjörn Olsson, regionstyrelsen och Sofie Leosson, samordnare Utskick och Layout, höll ett pass kring de stundande årsmötena.

- Vi kommer att anordna en kurs i hur man håller i ett digitalt årsmöte den 11 januari, så boka det datumet redan nu, sa Torbjörn.

Lokalavdelningsårsmötena ska hållas mellan 15 januari till den 15 februari och motioner ska vara regionförbundet till handa senast den 19 februari.

- Kom ihåg att vara ute i god tid, har ni några problem hör ni av er, vi fixar länk där man kan logga in via dator/platta/app på telefonen eller så kan man ringa in om man har dålig uppkoppling, så alla ska kunna ansluta och vara med på årsmötet, sa Sofie.

Ingemar Olsson, sammankallande i valberedningen, berättade också om deras arbete.

- Vi intervjuar just nu regionstyrelsens ledamöter och eventuella nya kandidater, ni får gärna höra av er med inspel till oss, eftersom vi arbetar med människor så sker allt konfidentiellt så tveka inte på att höra av er.

Även Cecilia Avelyn som är hållbarhetsambassadör i Värmland höll ett pass kring LRFs fortsatta hållbarhetsarbete.

Patrik Olsson avslutade mötet med orden:

- Vi vill hålla igång folkrörelsen och redan den 14 december bjuder vi in alla medlemmar i Värmland att bekanta sig mer med LRF Ungdomen. Den nyvalda LRF Ungdomens styrelse kommer medverka liksom Elisabeth Hidén från LRF Ungdomen riks samt Simon Wancke, LRF Ungdomen riks som är vice president i CEJA. Så håll utkik i kalendariet.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se