Vi kommer att komma bort från fossila energimedel och detta ska ersättas med biomassa och övrig förnyelsebar energi. Bioenergiuttaget kommer att behöva fördubblas jämfört med idag för att klara detta. Alla de pengar vi pumpar in i mellanöstern Putins Ryssland och Nordsjön för att ta upp fossil energi kommer istället att stanna kvar här inom landet och till stor del på vår landsbygd.

 

Vad detta kommer innebära är nästan svårt att ta in. Helt klart är att det kommer hända mycket nu på kort tid. För att detta ska bli verklighet krävs kloka och långsiktiga beslut från våra politiker och beslutsfattare så att dessa stora investeringar blir av. Lärdomar måste också dras hos beslutsfattare kring den resa vi gjort från bensin till etanol till snåla dieselmotorer som ju då var miljörätt.

 

Sen blev det tvärt elbilar som det enda riktiga. Allt detta skett på drygt 10 år, det är inte långsiktigt med så snabba och tvära kast för då skapas inte underlag för långsiktiga investeringar. Flera olika bränslen och energislag kommer att behövas.  Görs det kan vi blicka framåt och mot en riktigt levande och en på alla vis rik landsbygd. 

 

Erik Forsberg
Styrelseledamot LRF Värmland
, forsberg_erik@hotmail.com