Inventering och att fastighetsägare får krav att åtgärda sina dåliga avlopp är tyvärr inte så mycket att göra något åt för fastighetsägaren då det är lagstiftaren som ligger bakom det beslutet och inte kommunen. Men nästa steg, det man kan påverka själv med tanke på val av avloppsanläggning och vilka frågor som kan vara idé att via kommungruppsarbetet påverka sina lokala politiker är frågor som tåls att vända och vrida på. Bra frågor ger bra diskussioner och förhoppningsvis lösningar som gynnar miljön mer än drabbar plånboken.

Den stora frågan förblir dock obesvarad, hur stor påverkan har de enskilda avloppen i glesbygden egentligen kontra miljöpåverkan av att anlägga en avloppsanläggning för dyra pengar? Vi får alla hoppas LRF kan hjälpa lagstiftningen tänka rätt och se sundare på detta framöver. 

En stor eloge också till en aktiv valberedning som redogjorde för ett bra och grundligt arbete. Bra planer med överlappning av generationer i styrelsen och ett kommungruppsarbete men en tydlig inriktning mot den kommunala påverkan.

Kajsa Edbom
Styrelseledamot LRF Värmland, kajsa.edbom@gmail.com