Cirkeln i Säffle kommer att ha fem träffar, varav den sista som nu återstår blir ett besök i fält för att titta på olika praktiska utmaningar. Man har på de tidigare träffarna avhandlat rättigheter och skyldigheter för underhåll av diken, samt hur en samfällighet ska förvaltas. Många dikningsföretag har ingen aktiv styrelse idag och studiecirkeln är här ett bra hjälpmedel att komma igång igen med förvaltningen.

  • Funderar du på vad som gäller när du ska underhålla diken på din fastighet?
  • Har du andelar i markavvattningsföretag, ett dike som gränsar till en granne eller arrenderar mark inom ett markavvattningsföretag?

Passa på nu medan detta erbjudande finns! Ni behöver vara minst fem deltagare för att genomföra en cirkel. Kontakta ditt lokala studieförbund eller gör en intresseanmälan här www.sv.se/vatten.

Detta är ett projekt som initierats av Jordbruksverket, där LRF och Studieförbundet Vuxenskolan är genomförare.

Christer Jansson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, christer.jansson@lrf.se