Region Värmland är den regionala samordnaren och vi har träffat dem för att få veta mer om möjligheterna. Från LRF lyfte vi vikten av att lantbruket och landsbygdsföretagandet får en stabil bredbandsuppkoppling. I vissa fall kan det till och med vara avgörande för om investeringar är möjliga att genomföra eller ej.

Under 2020 kommer 34 miljoner kunna sökas i Värmland. Kriterierna är ännu inte klara men ramarna sätts i väldigt hög utsträckning av PTS (Post- och Telestyrelsen). Det blir huvudsakligen nationella operatörer och stadsnät som får möjlighet att söka detta stöd på grund av dess utformning. Med andra ord är det ingen möjlighet för t ex nya fiberföreningar.

Man har dock goda möjligheter att göra regionala prioriteringar vilket också betyder att man gärna tar emot inspel från omgivningen. Under februari och mars kommer Region Värmland att träffa kommuner och andra intressenter, och det kommer vara en snabb procedur fram till att deras önskemål ska levereras till PTS.

Har du tankar eller inspel kring bredband i Värmland, kanske har du exempel på vita fläckar när det gäller möjlighet till snabbt internet eller vet om företagare som har stort behov av snabbt nät? Kontakta oss då så sammanställer vi synpunkterna och levererar till regionen!

Jenny Nilsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, jenny.nilsson@lrf.se