Erik Evestam var med oss och gick igenom Ingrid och Gustaf Linders minnesfond. 60 000 kr kan delas ut i stipendier för året, eftersom våra fonder har gått bra under 2019. Vi valde ut två stipendiater som kommer att meddelas innan stämman.

Styrelsen valde också att Patrik Ohlsson och Erik Evestam samt LRF Ungdomens ordförande Lisa Värnefors Borell till förvaltningsgrupp, med Lars-Johan Lander som ersättare.

Vi valde också Patrik Ohlsson och Erik Evestam att vara våra representanter i Åke Linders minnesfond (den förvaltas av Hushållningssällskapet ännu), men Hushållningssällskapet vill att LRF Värmland tar över, vilket styrelsen beslutade sig villiga till.

Sedan hade vi besök av revisor Marie Larsson som gick i genom det gångna verksamhets året med oss.

Vi gick igenom de 14 motioner som inkommit till årets stämma

Jenny Nilsson uppdaterade oss på vad som förväntas av de klimatambassadörer som skall utses. Värmland skall utse två, vi nämnde några tänkbara som Jenny kontaktar.

Vi beslutade även om att delta på Vårvisningen i slutet av mars. Lars-Johan Lander ansvarar.

Planerar för en träff i maj månad med våra politiker på Värmlandsbänken, då vi har mycket aktuella saker att diskutera och bl a påvisa konsekvenser av dagens jordbrukspolitik för dem.

Erik Forsberg gick igenom hur planerna för årets stämma ligger till.

Patrik Ohlsson rapporterade från KoopSams möte i Kil där vår tidigare VD Anders Källström var och gick igenom föreningskoden för kooperativa föreningar. Även Anna Ramebäck och undertecknad Torbjörn Olsson deltog på detta möte.

Till SVs stämma i Molkom 17 mars beslutades att Patrik Ohlsson, Lars-Johan Lander och Erik Forsberg deltar från LRFs styrelse.

Kajsa Edbom informerade om vattendirektivet som startar med en ny remissomgång i november.

Undertecknad berättade om att kommungrupperna har telemöten en gång i månaden nu.

Torbjörn Olsson
Styrelseledamot LRF Värmland, 057032242@telia.com