Avdelningen är en produkt av en sammanslagning av föreningarna i norra delarna av Säffle kommun; Långserud-Gillberga-Kila och Svanskog. Sådana fusioner innebär inte med självklarhet att verksamheten blomstrar, men så har varit fallet här. Det är ett stort engagemang och många aktiviteter. Avdelningen har också flera gånger prisats för sitt arbete av LRF Värmland. I styrelsen blandas erfarenhet med nytänkande och de som tidigare varit förtroendevalda finns kvar och stöttar – inte minst i det viktiga valberedningsarbetet. Det skapar en positiv anda där nya kommer in när tidigare ledamöter kliver av.

2019
2019 sammanfattades som ett dramatiskt år. Det började på värsta tänkbara sätt, med storbranden i Aspsäters lagård. Detta engagerade folk från när och fjärran som ställde upp och hjälpte till, både den aktuella natten och under den tid som följde.

- Den tragiska händelsen visar att när det verkligen behövs, så finns vi där för varandra och hjälps åt. Det är oerhört värdefullt för våra bygder, säger Ola Axelsson som är avdelningens ordförande.

Även slutet på året blev dramatiskt när regnet vägrade sluta falla, vilket fick vattennivåerna i Byälven att stiga. Stora arealer blev översvämmade och fler hotade att drabbas. Till slut vände det åt rätt håll, och nu återupptas arbetet med hur översvämningsriskerna kan minska framöver. Här kommer både avdelningen, LRFs kommungrupp i Säffle och Arvika att vara aktiva.

- Det är ju bara att konstatera att det har inte hänt särskilt mycket sedan den stora översvämningen år 2000, fortsätter Ola.

Mellan dessa båda händelser genomfördes en hel del ”vanlig” LRF-verksamhet i form av fältvandring, skogsträff, insamling av lantbruksplast och motorsågskurs. Det var också ett kosläpp i Torp.

Biogas
En av de stora punkterna inför 2020 blir förstudien om en biogasanläggning. Det är ett samarbete mellan Säffle och Åmål där man ska utreda förutsättningarna att röta gödsel och kanske även hushållskompost. Gasen kan omvandlas till fordonsbränsle där OK Värmland är en intresserad kund. En första träff har redan hållits och en mindre grupp har också gjort ett studiebesök till andra, liknande anläggningar.

På årsmötet fick också tre företag presentera sig. Först ut var värden för kvällen Jonas Moberg som berättade om sin verksamhet runt trav och hästuppfödning. Därefter kom Sjöviks hjortfarm och LPs biodling.

Styrelsen ser ut som följer: Ola Axelsson, ordförande. Övriga ledamöter: Jan-Ove Larsson, Nils Axelsson, Christer Höök, Jörgen Gustavsson, Oskar Danielsson, Sophie Terkelsen, Sune Fransson och Hanna Ottosson (nyval).

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se