Övriga regionstämmor i landet som inte har genomförts kommer att ske digitalt på olika sätt. Samma gäller även LRFs riksförbundsstämma i maj.

Vi i Värmland planerar nu istället för att genomföra stämman gemensamt digitalt från 6 platser i länet där ca 20 fullmäktige per plats samt ev. intresserade medlemmar kan delta gemensamt. Vi gör det för att minimera smittriskerna. Stämman kommer att genomföras på samma dag lördag den 21 mars med start kl. 10.30 (fullmäktigeanmälan och fika från kl.10.00) och med avslut ca kl. 13.00.

Samtliga frågor på dagordningen kommer att hanteras. Vi återkommer med platser och praktiskt tillvägagångssätt för att demokratin på stämman ska fungera väl.

Stämmans tidigare planerade kvällsprogram ställs in.

Vid frågor vänligen ta kontakt med:
Patrik Ohlsson telefon 070-572 88 43
Yvonne Andersén telefon 010- 18 44 543 eller yvonne.andersen@lrf.se