Du som medlem är välkommen att delta via telefon!


Stämmoprogram 
 
Kl 10.00 - Stämman startar  
                - Stämmoförhandlingar och motioner 
Kl 12.30 - Stämman avslutas 

Är du som medlem intresserad av att delta via telefon, då mailar du varmland@lrf.se  

Därefter kommer du att få ett mail på lördag morgon den 4 april, kl 08.00, med information om hur du går tillväga för att kunna delta via telefon. 

Till stämmosidan >>

Yvonne Andersén
Kommunikatör och ansvarig för LRF Värmlands stämma
LRF Västra Sverige, yvonne.andersen@lrf.se