Det har inneburit stora kostnader och sänkt konkurrenskraft för svenska bönder med minskande produktion som följd när omvärlden fortsatt gena och försett svenska konsumenter med billig mat. 

Samhället i övrigt blir allt mer störningskänsligt. Allt från bacon, munskydd och bildelar till varor som ska komma fram i tid till nästa julhandel påverkas av små jävla virus.  

Små störningar får stora effekter. En fjärilsvinge på savannen kan starta en storm. En fladdermus som slutat fladdra och istället hamnat i en gryta i Wuhan får hela världsekonomin att svaja.  

Det hamstras handsprit, Bullens pilsnerkorv och vita bönor i tomatsås. I Australien är det slut på toapapper. Fartygscontainers ackumuleras i Asiens hamnar. Det är uppenbart att alla nationer, företag och personer måste skaffa sig bättre buffertar och motståndskraft. Torkan 2018, svinpest och coronavirus visar att små marginaler kan bli dyrt.  

Kanske kan 2020 bli året omvärlden börjar investera i ett långsiktigt förbättringsarbete för biosäkerhet. 

På våra stämmor kommer vi prata konkurrenskraft, smittskydd och självförsörjning. I år igen. Nästa vinter kommer en ny influensa. Varje år blir vi förhoppningsvis lite klokare och världen lite bättre, en dag kanske också svenska bönders konkurrenskraft.

Patrik Ohlsson
Ordförande LRF Värmland,
055414900@telia.com