Läs Torbjörn Olssons minnesanteckningar från telemötet som bl a innehåller info om Coronaviruset, regionstämman 4 april, aktuellt kommungruppsarbete, vattenfrågor, ledningar och kontaktuppgifter.

Minnesanteckningar telemöte kommungrupperna 200326 >>