- I början av pandemin var det ju inget annat alternativ än att ställa in, men för att verksamheten inte skulle dö ut beslutade vi att vi gör ett digitalt möte istället, säger Folke Andersson som är en av de som sitter i programgruppen för LRF Seniorerna i Värmland.  

 

Totalt var det sex personer som deltog på mötet, fem på dator och en på telefon.  

- Det fungerade mycket bra, vi fick en länk där vi kunde logga in och sedan hade vi fått en instruktion hur vi skulle gå in på mötet via Teams och det fungerade väldigt bra. För den deltagaren som var med på telefon fungerade det också mycket bra och han hörde oss och vi hörde honom, säger Folke.

 

Temat för mötet var strandskydd och Erik Evestam, äganderättsexpert som också suttit med i strandskyddsutredningen var inbjuden talare.  

- Det är ju något som berör oss alla, flera av oss är ju markägare även om vi har överlämnat till en ny generation, säger Bo Johansson som var en av deltagarna på mötet.  

 

LRF seniorerna i Värmland planerar nu hur de kan hålla igång verksamheten och vad som blir temat för nästa möte.  

- Vi har pratat om att vi ska ha tema skog och det kanske skulle fungera bra att göra det digitalt då en del av oss kan ha svårt att gå i skogen, men vi får se, säger Bo.  

 

Både Folke och Bo är överens om att det fungerade mycket bra med det digitala mötet.  

- Det är väl den sociala biten som blir lidande i det här säger Bo, men för att överhuvudtaget ha någon verksamhet är detta enda sättet. 

 

Det är inte det första digitala mötet som LRF Seniorerna i Värmland anordnat, för några år sedan hade de en expert från Lantmäteriet uppkopplad digitalt.  

- Jag tror att vi kommer ha fler digitala möten i framtiden, denna pandemin håller säkert i sig ett tag till, avslutar Bo.  

 

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se

 

* LRF Seniorerna är ett löst sammansatt nätverk som finns i Värmland, de som är med i gruppen har tidigare varit aktiva inom de gröna näringarna på olika sätt.