Näringslivets Regelnämnd, NNR, är en organisation där LRF och en rad andra företagarorganisationer ingår och vars uppdrag bland annat är verka för effektiva och mindre kostsamma regler när det gäller att bedriva företag i Sverige.

Du kan läsa 2020 års redovisning för Värmlands del här >> 

I år presenterades resultaten för de värmländska kommunerna m fl via en digital träff som spelades in. De olika delarna i träffen går att se i klippen nedan:

Det är slående hur stora olikheter som finns bara mellan kommunerna i Värmland. Det finns mycket att jobba med! Här har kommungrupperna ett viktigt uppdrag för att bidra till att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för företagandet lokalt i våra gröna näringar.

Jenny Nilsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, jenny.nilsson@lrf.se