Detta år var LRF ungdomen Värmland värdregion och den regionala konferensen var digital på Teams. 22 medverkande ungdomar deltog från styrelserna Värmland, Väst, Skaraborg och Sjuhärad.

Programmet startade med presentationsrunda och sedan berättade Simon Wancke om Ungas utredning. Gustav Ingemarsson från valberedningen var med och föredrog om valberedningsarbetet under året. Vi gick laget runt och pratade om hur man jobbar i olika regioner under pandemin. 

Konferensen avslutades med motionsgenomgång och det var många bra diskussioner. Styrelserna hoppas på att kunna köra den regionala konferensen fysiskt i Värmland 2022.

Jennie Dannegren
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige