Som vanligt för oss är det många bollar i luften och verksamheterna hemmavid liksom styrelsearbetet rullar på!

Vi har under hösten tillsammans med Halland och Västra Götaland hittat en ny arbetsform som går ut på ett tätare samarbete mellan regionstyrelserna och personalen, vi har våra sex utpekade fokusområden där vi tillsammans fokuserar gruppvis på dessa områden vilket även genomsyrar upplägget av detta styrelsemöte. Grupperna har arbetat på bra och stor del av mötet är att rapportera framgångar från det och lyfta problem som behöver förankras eller vridas och vändas på för att få mer input från våra styrelsekamrater.  

Precis som arbetsinsatsen för våra snöröjare beror på mängd snö varierar även aktiviteterna i dessa fokusgrupper. För att nämna några av de som vid mötets tid hade mest fart kan vi börja med en rapport från skogen där vi jobbar på med ett utkast till synpunkter. Det regionala skogsstrategin i Värmland har dock redan några namn i författarlistan som bevakar våra synpunkter med bravur i denna fråga, så för Värmlands del känns detta helt inom kontroll.

Vattenfrågan känns dock mer oroväckande och här är nog inget alls inom kontroll, inte ens från myndigheternas sida. Frågan om vattendirektivets åtgärdsprogram och förslag till miljökvalitetsnormerna är så komplex och här behöver vi ha alla medlemmars deltagande för att nå framgång! Vi ordnar regelbundna träffar för att informera och stötta, så håll utkik och kontakta oss gärna för frågor i styrelsen.

Till sist några ord om det viktigaste vi har inom LRF, våra medlemmar. Under styrelsemötet ägnade vi denna fråga en god stund med utgångspunkten i Uppdrag Gransknings spår av de senaste programmen och konstaterar att trots att mediauppståndelsen denna gång vart begränsad så lämnar den likt väl ett avtryck hos våra medlemmar i form av en oro. Som ett snöoväder i fjärran man ännu inte vet vilket håll det kommer vända åt.

Kajsa Edbom
Styrelseledamot LRF Värmland,
Kajsa.Edbom@lrf.se