Kjell-Arne Ottosson riksdagsledamot från Värmland höll i stämman tillsammans med Elisabeth Hidén ordförande för LRF Ungdomen och de skötte det hela med bravur trots att Kjell-Arne satt i Stockholm och Elisabeth i Karlstad.

Fullmäktige röstade och skötte debatten hemifrån, förhoppningsvis mumsade de på de chokladpraliner som de fått hemskickat tillsammans med stämmomaterialet.

Stämman inleddes av Patrik Ohlsson ordförande för LRF Värmland. Han blev också omvald till ordförandeposten. Kikki Ahlstedt Karlsson avtackades för sina 8 år i regionstyrelsen där hon jobbat en hel del med frågor med koppling till livsmedelsföretagande, livsmedelsstrategin och landsbygdsturism. Styrelsen fick därför också en ny ledamot eller en nygammal sådan. Monica Thörner från Värmlandsnäs blev invald i styrelsen. Det blev omval på övriga ledamöter i styrelsen.

Värmlands nya landshövding George Andren med i rötter ifrån Västerås och uppdrag ute i världen, senast som ambassadör i Guatemala gästade stämman och berättade hur han såg på de gröna näringarna i Värmland.

- Jag har arbetat med urbefolkningar och deras rättigheter till sin mark, så jag tar med mig den ödmjukheten inför mitt uppdrag. Patrik sitter ju också i insynsrådet och jag ser fram mot att fördjupa kunskaperna om de areella näringarna i Värmland, var hans medskick till stämman. 

Årets lokalavdelning blev ingen mindre än Väse LRF-avdelning. Se Hålla där Fred-Inge Johansson, ordförande i Väse lokalavdelning! >>

Fullmäktige fick som vanligt möjlighet att diskutera motionerna i mindre grupper innan besluten och vidare diskussion togs i plenum.

Älgförvaltningsmotionen från Södra Näsets LRF-avdelning blev en riktig rysare, där styrelsen hade föreslagit att motionen skulle avslås. Men med ett röstresultat med siffrorna 38-39 blev det bifall till Christian Hidéns förslag om att LRF Värmland ska hjälpa till att införa en ny älgjaktsförvaltning.

Även vildsvinsmotionen väckte stor diskussion och stämman gick på Mikael Johanssons förslag om att LRF på riksnivå ska driva frågan att vildsvin ska utrotas från landet för att minska stammen och spridningen för att risken för AFS eller andra smittor som salmonella med mera sprids av vildsvinen.

Motionen från Grava-Nor-Segerstad LRF-avdelning som berörde vikten av att ”Värdera insatt arbetstid”, när enskilda medlemmars kunskap efterfrågas i olika utredningar, intervjusituationer, enkäter med mera som är till nytta för kollektivet LRF ska detta ersättas gick vidare till förbundsstyrelsen för åtgärd tillsammans med yttrandet från styrelsen.

Motionerna och yttrandena hittar du här i sin helhet >>

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se