Förkortad version av stämmoanförande 16 mars.

Jag söker på ”de stigande förväntningarnas missnöje”. Kanske hänger de ihop talesätten ”det var bättre förr” och detta, av Tage Erlander myntade, begrepp.

Nästan allt är bättre nu, ändå stiger förväntningarna än snabbare. Jag tror fenomenet gäller överallt i samhället. Vi vill ha mer för mindre. Politiken och forskningen, arbetsmarknaden och lantbruket levererar, ändå vill vi ha mer, och billigare och vi vill ha det nu.

För 25 år sedan la svensken en fjärdedel av pengarna på mat, idag är det halverat. Samtidigt är lantbruket hållbarare vad gäller miljö, djuromsorg och arbetsvillkor, dock hänger inte bondens ekonomi med. Förväntningar på hur maten produceras är högre men betalningsviljan lägre. De som köper mat från en svensk bonde får idag många fler mervärden på köpet än för 25 år sedan.

Dubbelmoralen är stor i de stigande förväntningarnas missnöje, både när det gäller vad du får för skatten och för matpengarna.

Fundera på om du är din övertygelse trogen och om din egen leverans lever upp till andras förväntningar innan du uttrycker ditt missnöje. Sen behöver du verkligen ingen mer fakta för att välja och att stödja Sveriges bönders produkter från värdens kanske hållbaraste jord- och skogsbruk. Allt annat är faktiskt självbedrägeri.

På köpet blir vi alla rikare, ur alla aspekter, och kan njuta av

”De rimliga förväntningarnas stigande förnöjsamhet”.

Patrik Ohlsson
Ordförande LRF Värmland, 055414900@telia.com