Vi vet ju att en ny styrelse alltid konstituerar sig och med detta följer ett antal punkter man måste checka av innan man får börja med själva mötet och komma igång med styrelsearbetet. En snabb googling visar att konstituera även innebär utgöra, bilda, grunda, stifta och organisera. Härligt att sätta lite välbekanta ord på detta. Nu har vi alltså organiserat oss i vår nya styrelse och är därmed redo att stå våra Värmländska LRF medlemmar till tjänst i ytterligare ett styrelseår!

Vad har vi då att vänta av vårt kommande styrelseår?

Visst är det tråkigt att det var en digital stämma men trotts detta får man säga att det var ovanligt många som glädjande nog delade med sig av sin åsikt i motionerna! Med detta kan vi konstatera att stämman tydligt visar vad som intresserar många av våra medlemmar och vart vi därmed ska lägga mycket av vår styrelsetid. Jakt, äganderätt, vilt, markägare, skog, bioekonomi, arrende, älg, jägare, vildsvin, älgförvaltning och produktion. 

Ja som ett skogslän är det ingendera av dessa punkter någon nytt men bilden Värmland är komplex, inte så enkel som den kan tyckas vara vid en första inblick i frågan. Varje markägare och medlem har sin syn och sin erfarenhet. Det som är helt rätt för den ena medlemmen är helt fel för den andre medlemmen vilket gör att vi får gnugga geniknölarna lite extra i styrelsen.

Och med detta önskar vi slutligen vår nygamla styrelsekamrat, Monica Andersson Thörner, hjärtligt välkommen åter för ett nytt spännande år i LRF Värmlands regionstyrelse!

Kajsa Edbom
Styrelseledamot LRF Värmland,
Kajsa.Edbom@lrf.se>