Förväntningarna på 2022 är att lönsamheten ska öka igen. Andelen som upplever att lönsamheten är så dålig att de går med förlust har minskat från 11 procent 2019 till fyra procent ifjol och i år är siffran nere på tre procent.

Vår region har stor investeringsvilja jämfört med övriga landet, investeringarna i byggnader (exkl djurstallar) och maskiner sticker ut.

Nästan sex av tio mjölkproducenter (56 procent) uppger att de inom en treårsperiod kommer att öka mjölkproduktionen, det är betydligt fler än i fjol då 39 procent gav samma svar. När det gäller nöt är investeringsviljan inte lika stor, de senaste åren har andelen som vill öka sin produktion varit ungefär lika stor som andelen som vill dra ner. Priset på både gris och nötkött har gynnats av pandemin då efterfrågan ökat i handeln. Fler äter sina måltider hemma istället för på restaurang där andelen importerat kött är större. En annan följd av pandemin är att fokus har varit att effektivisera den befintliga verksamheten, vilket bekräftas av att färre planerar investeringar i kompletterande verksamheter.

Under en tid av global osäkerhet och svängningar på marknaden har det svenska lantbruket klarat sig väl och samtliga fyra stora produktionsgrenar har en positiv framtidstro. 98 procent av lantbrukarna trivs med att vara just lantbrukare, och tre av fyra tillfrågade uppger att de skulle rekommendera en ung människa att bli lantbrukare eller arbeta inom näringen.

Här kan du ladda ner Lantbruksbarometern >>

Anders Söderberg
Rådgivare lantbruk, Ludvig & Co, anders.soderberg@ludvig.se