Arvika kommungrupp hade i går ett möte med kommunledningen om deras remissvar angående vattendirektivet.

Kajsa Edbom deltog från personalen i LRF Västra Sverige som sakkunnig, vilket hon gjorde med stor bravur. Hon fick många frågetecken uträtade och remissen kommer att kompletteras på flera punkter. Och som det kändes under mötet så kommer de att begära överprövning i denna fråga, beslut tas på tisdag .

Torbjörn Olsson
Ordförande Arvika kommungrupp och styrelseledamot LRF Värmland, 057032242@telia.com