Arvika kommungrupp hade 7 april ett möte med kommunledningen om deras remissvar angående vattendirektivet.

Kajsa Edbom deltog från personalen i LRF Västra Sverige som sakkunnig, vilket hon gjorde med stor bravur. Hon fick många frågetecken uträtade och remissen kommer att kompletteras på flera punkter.

Man kompletterade med att överpröva pga att förslaget strider mot annan lagstiftning och allvarligt mot bestämmelserna i vattenförordningen. Kommunen beslutade att gå på förslaget till beslut.

Här ser man vad påverkan kan göra. Utan LRFs kunskap att lyfta fram dessa frågor hade inte lokala politiker haft denna viktiga kunskap.

Torbjörn Olsson
Ordförande Arvika kommungrupp och styrelseledamot LRF Värmland, torbjorn.olsson@lrf.se