Nyligen var det sista dagen att lämna in synpunkter på vattendirektivets åtgärdsprogram. Remissmaterialet som fanns innehöll stora brister men var så komplext att det var svårt att förstå dess omfattning. Vad som var givet var en ensidig vinkel där inga andra samhällsintressen tilläts utan vattnet skulle, under en kommande sexårsperiod, nå en ”god status” och i princip till vilken kostnad som helst. Summan för åtgärdsprogrammet i hela Sverige uppgick till 24 miljarder kronor och inte heller fanns det någon tydlig plan för detta skulle finansieras.

Tack vare kommungruppernas fina insats att ta kontakt och bjuda in till möten med tjänstemän och politiker var vi snabbt på bollen i Värmland. Med många kommuners erfarenhet av myndigheternas frammarsch när det gäller den småskaliga vattenkraften fick vi ett otroligt gehör bland framförallt politiken i Värmland. Måttet var rågat! Man vill inte se samma hantering fortgå av markägare, dammägare och medmänniskor som vi tyvärr fått bevittna på flera håll i Värmland.

Vad som händer nu får vi se. Men med så många kommuner som begär överprövning känns det högst sannolikt att frågan om vattendirektivets åtgärdsprogram nu kommer beredas där den hör hemma. I politiken och inte av en myndighet. 

I arbetet fick vi även fantastisk hjälp av Region Värmland som i sitt remissyttrande verkligen satte ner foten. Region Värmland vill se ett Värmland med en landsbygd som tillåts leva och utvecklas och inte vara ett orört museum. Detta tillsammans med en tro på demokratin gör att det känns extra spännande att välkomna denna vår, arbetet fortsätter även om det ger oss lite andrum för vårbruket!

Länk till LRF Västra Sveriges yttrande hittar du här >>

Länk till region Värmlands remissvar >>

Kajsa Edbom
Styrelseledamot LRF Värmland, kajsa.edbom@lrf.se