LRF Värmlands ordförande Patrik Ohlsson har uppvaktat Bengt Andréson med stipendium ur Ingrid och Gustaf Linders minnesfond.

Motiveringen lyder:

”Bengt Andréson har en lång gärning till gagn för det värmländska lantbruket och dess företagare. Som lärare på lantbruksskolan Lillerud under 80-talet och sen under många år som ekonomisk rådgivare hos Hushållningssällskapet.

Många är de investeringar som kommit till stånd med Bengts hjälp, och många är de företagare som kontinuerligt eller i punktinsatser haft god stöttning av Bengt att hantera driftsekonomin, såväl när det finns för mycket pengar i företaget, men kanske tyvärr mer ofta när det finns för lite och att navigera i både skatte- och EU-byråkrati.

Bengts tjänster har inget bäst före datum.

För detta är det självklart för oss att tilldela Bengt ett av stipendierna till Ingrid och Gustaf Linders minne i kategorin ekonomi.”

* Lantbrukets ekonomiska utveckling. Personer som engagerat sig i lantbrukets ekonomiska problem och genom sin verksamhet tillfört näringen kunskaper och erfarenhet inom det ekonomiska området.

Yvonne Andersén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, yvonne.andersen@lrf.se