Syftet med träffen var att fortsätta diskussionen om vad vattenmyndigheterna vill genomföra i vattendragen, kontra det som lantbrukaren kring vattendragen själva redan gör i dagsläget. På plats träffar vi lantbrukarna Peter Berg och Marie Larsson som driver varsitt lantbruk där de samlar upp vatten från jordbruksmarken till ett dike där sedan vattnet används för att bevattna betesmark som numera är ett fantastiskt Natura 2000 område. Detta är bara en av alla de lösningar som verkligen visar på lantbrukets frivilliga hållbarhetsarbete och som sparar både vattenkvalitén och ger fantastiska naturvärden!

Tack vare att så många kommuner begärde överprövning ligger nu vattendirektivets förslag till åtgärdsprogram hos regering. Vad utgången blir av det går inte att säga annat än att nu har politiken möjlighet att tycka till om fortsatt hantering av frågan som kommer att påverka Sveriges framtida vattenförvaltning. Frågan är komplex och verkar dra ut på tiden.

Från början väntades ett svar på hur detta ska hanteras redan innan midsommar, men med bara några dagar kvar tills det är dags att resa midsommarstången och äta alldeles för mycket jordgubbar kan vi konstatera att ett svar på utgången av detta dröjer till efter semestern.

Bra eller dåligt kan vi bara gissa, men vi kan väl försöka allesammans att ta tillfället i akt att i sommar fortsätta prata om vatten och hjälpas åt att lyfta fram alla de goda exempel på fiffiga vattenlösningar som vi redan i dagsläget gör runt om i Värmland!

Kajsa Edbom
Verksamhetsutvecklare vattenfrågor LRF Västra Sverige, kajsa.edbom@lrf.se