- Det är omvälvande, jag har inte riktigt landat än, men det är såklart oerhört skönt att det här är över. Det har varit en väldigt påfrestande tid, säger Leif Widén.

1629 byggdes den första hammaren i Norumsälven och sedan dess har verksamheterna avlöst varandra. Elproduktionen startade 1922, men kraftstationen stängdes 1975. Men det som på plats mest ser ut som ett minne från en forna industriepok har även idag en mycket stor betydelse eftersom dammen håller Molkomsjön på den nivå som såväl tätorten, som omkringliggande stugor tagit för självklar. Rivs den så blir det en påtaglig sjösänkning.

Widén har skött och reparerat anläggningen i flera decennier utan att någon myndighet visat något större intresse. Men så, i februari 2016 kom ett brev från Länsstyrelsen som där anläggningens tillstånd efterfrågades. Hundratals vattenkraftsägare runt om i landet fick liknande brev och det drog i gång processer som var juridiskt komplicerade – och därmed mycket kostsamma för ägarna. Kritiken mot myndigheternas agerande växte och till slut nådde frågan ända in i riksdagen. En ny lagstiftning formades som skulle möjliggöra moderna tillstånd för de gamla anläggningarna – samtidigt som vattenkraftens produktionsförmågas säkras.

Samtidigt återställdes de äldre anläggningarnas juridiska status. Om man kan uppvisa dokument som visar att anläggningen varit någorlunda oförändrad sedan 1880 så ska den anses laglig. Och det är detta som det tvistats om mellan Länsstyrelsen och Widén. Efter ett flertal turer i domstol avgjorde Mark- och miljödomstolen i Vänersborg att anläggningen omfattas av urminnes hävd. Den ska alltså anses laglig.

Älvräddarna överklagade detta till högsta instans men nyligen kom beslutet att ärendet inte tas upp. Leif Widén kan därmed pusta ut. Men det har varit en påfrestande period.

- Det här har tagit väldigt hårt på mig. Det har varit oerhört jobbigt och allra värst har varit hur Länsstyrelsen har agerat. De skriver jättelånga, ostrukturerade inlagor som är fulla med osanningar. Jag trodde verkligen inte att en myndighet skulle kunna bete sig på det här sättet.

Processen har fått mycket uppmärksamhet, och bland annat fick han besök av värmländska riksdags- och regionkandidater när LRF Värmland gjorde sin traditionella busstur inför valet 2018. Det finns även en Facebookgrupp som heter Rädda Molkomssjön.

Vad som händer nu, är han lite osäker på. Anläggningen ingår i den nationella planen för omprövning av vattenkraften men ska inte in förrän 2030.

- Jag har alltid haft en tanke om att producera ström här igen. Den skulle kunna räcka till el, värme och bränsle till bilar för 100-150 hushåll. Men jag vet inte riktigt om jag orkar göra det, jag är ju inte så ung längre, avslutar Leif Widén.

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se