Ett engagemang som har gett många möjlighet att genom arbete skaffa sig erfarenheter, försörjning och kontaktytor.

Motivering

För att ha välkomnat utrikesfödda och främjat integration i det gröna näringslivet, och för en vilja att fortsätta att dela med sig av vunna insikter och erfarenheter i sitt företag.

Hedersutmärkelsen delas ut av LRFs kommungrupper tillsammans med Tillväxtverket till en person som främjar integration i det gröna näringslivet.

Se film från överlämnandet med Erics berättelse om sitt företag >>