Arabrasen är inte stor i Sverige, det föds ca 100 föl varje år och den svenska araben är vida känd för sin höga kvalité och är mycket eftertraktad. Just hos Charlotte finns 20 hästar varav en godkänd hingst.

Kvällen fortsatte med information ifrån ordförande i Torsby Per Täppers och Östmarks ordförande Lennart Persson. Kommungruppen i Torsby omfattar även Övre Älvdal.

Dessa utgör grunden till Torsby kommungrupp som är en viktig plattform för samarbete och gemensam bevakning och påverkan inom den kommunala näringspolitiken, vilket har en stor betydelse och styrka för LRF som intresse- och företagarorganisation.

Kajsa Edbom, LRF Västra Sverige informerade bl a om vattendirektivet, vad som är på gång med ”Badasjöarna” mm. Torsby kommun är en av sex kommuner inom LRF Västra Sveriges område som blivit utsedda till formell remissinstans till artskyddsförordningen. Kajsa samlar kommungruppen till möte nästa vecka för att planera arbetsgången.

Lite paus och studiebesök bland hästarna till röken från grillarna. Hamburgare med tillbehör och hembakta kakor av Charlotte i sommarkvällen smakade utmärkt.

Även information ifrån Westra Security gruop som visade hur larmövervakning på Stuteri Phi.

Petra Wirtberg
Företagsutvecklare LRF Västra Sverige, petra.wirtberg@lrf.se