En rad orosmoln seglar upp över vårt svenska skogsbrukande.

I EUs förslag till ny skogsstrategi finns förslag om att ”slutavverkning bara får ske om det är nödvändigt av miljöskäl”. Plockhuggning föreslås vara normen.

Om detta och många andra utmaningar diskuterades det ute i skogen hos Daniel. Gunilla visade stort engagemang och berättade att hon själv hade skog.

Skogen är levande hos Socialdemokraterna!

Per Carlsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, per.carlsson@lrf.se