Vi har nu kommit till slutet av vår utmärkelseresa och stannar till hos Hillevi Nyman, Västra Glänne Åneholm, Kil. Hillevi tilldelas stipendium ur Ingrid och Gustaf Linders minnesfond, kategori SRB.

LRF Värmlands ordförande Patrik Ohlsson uppvaktar Hillevi Nyman.

Motivering:

Kännetecknande för Hillevi är den unga och expansiva drivkraften, intresset för avel som resulterat i friska och högavkastande kor, en kärlek till djuren och ett gott företagande där SRB-korna utgör en viktig del av strategin i den ekologiska mjölkproduktionen.