Vi fortsätter vår utdelning av stipendium och här uppvaktas Ulf Ekholm, Väse med stipendium ur Ingrid och Gustaf Linders minnesfond, kategori Allmänt.

I sitt fackföreningsarbete har Ulf alltid, utöver medlemmarna, alltid värnat den bransch som ger medlemmarna sysselsättning. Kommunal förstår mer om lantbruket tack vare Ulf. Arbetet med rovdjursfrågorna inom Svenska fåravelsförbundet har gagnat hela den svenska betesbaserade produktionen men även övriga landsbygden och dess människor.

För bland annat detta är Ulf Ekholm en värdig mottagare av stipendiet ur Ingrid och Gustaf Linders minnesfond.

Motivering:

Med passion och engagemang för djuren, bönderna, lantbruket och landsbygden har Ulf bidragit i många roller under snart ett halvt sekel.

Insatserna för husdjursavel har spänt över många djurslag, kor, får, fåglar och fiskar för att nämna några.