Vattendirektivets remissperiod fokuserade nästan enbart på vattnet i jordbrukslandskapet och här har vi ju sett prov på hur det kommer påverka markägarna. Med en gnagande påminnelse i bakhuvudet är att vattendirektivet även riktat sina åtgärder mot skogen men vi vet ännu inte alls på vilket sätt det kommer påverka. Hittills har vi bara fått avvakta läget och se hur detta kommer tolkas för skogens del och där med hur det kommer påverka skogsägandet.

Kajsa Edbom och Daniel Andersson från regionstyrelsen i Värmland tog chansen att vara med på ett utbildningstillfälle som pågår nu inom utvalda platser i Värmland och Västra Götaland. I en blandad skara av markägare, sportfiskare och intresserade grannar lyfter vi hela tiden markägarperspektivet som vi tyvärr har sett tappa i vikt inom flera frågor i Värmland. Föredragshållarna håller helt med oss i denna fråga om markägarperspektiv när det gäller restaurering av vattendrag och meddelar att ett framgångsrikt projekt alltid måste ske i samförstånd med alla aktörer!

Att restaurera ett vattendrag innebär att många pusselbitar måste falla på plats för att det ska ge ett resultat utan att kostnaden för åtgärden är bortkastad. Visst är vattnets ekosystem fascinerande och fantastisk, vem vill inte ha bäcköring i sina vattendrag eller ha kännedom om att det nu efter 60 år sker en föryngring av flodpärlmusslan. Men inte till vilken kostnad som helst och som markägare vill man förstås vara delaktig och hörd i processen med möjlighet att påverka.

Gällande skogsbruket har det blivit betydligt mer hänsyn tagen redan idag och med några enkla justeringar kan man göra ännu mer nytta med små medel. Exempelvis finns stöd att söka om man byter ut en brotrumma till en välvd trumma om man på så sätt tar bort ett vandringshinder som möjliggör att fisken kan simma förbi. Eller att man vid skogsdikning tar några spadtag extra en bit från utloppet och på så sätt har konstruerat en enkel men fullt funktionsduglig slamficka.

Enkla lösningar tycker vi om, sådant som inte påverkar skogsbruket och som låter oss själva få fortsätta bestämma över vår mark. Så låt oss hjälpas åt att göra de små sakerna vi enkelt kan göra för vattnet i skogen så kan vi ju hoppas att vi med det slipper piska och tvång när det gäller skogsbruket på det sättet vi ser det närma oss när det gäller vattnet i jordbruket.

Kajsa Edbom
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, kajsa.edbom@lrf.se