Precis som Sverige i övrigt är Svenska kyrkan till stora delar en bioekonomi. Naturresurser, jord och skog har varit, och är, en av de viktigaste ekonomiska motorerna. Prästlönetillgångarna var under många hundra år det som finansierade församlingarnas verksamhet och prästens lön.

Kyrkan är en demokratisk förening där alla är välkomna. I en demokrati gäller det att få med sig tillräckligt många andra för att få kraft att påverka. Inför kyrkovalet drivs det kampanj för att kyrkans skogar ska brukas på det ena eller andra sättet. Precis som i den generella debatten om skogen är tonläget högt och ytterligheterna långt ifrån varandra.

Det argumenteras att stora institutionella skogsägare som kyrkan, eller rent krasst nån annan än du och dina närmaste, ska ta extra stort ansvar för den miljömässiga hållbarheten. Måhända kan det vara lättare för tex kyrkan att bära det än den enskilda familjen på sin lilla gård. Insikten om att det faktiskt indirekt ändå är du och dina närmaste som bär kostnaden är liten hos många.

Vi ska bli fossilfria inom ett par decennier. Skogens nyttor är en av såväl kyrkans som Sveriges viktigaste resurser för att klara det. Att stänga av mycket av den nyttoproduktionen skulle kosta i form av färre kyrkans barntimmar och förfallna kulturarv. Det skulle kosta i sämre resurser för vård, skola och omsorg. Det skulle kosta i form av sämre social och ekonomisk hållbarhet.

Jag menar att den skog vi brukar ska ges så goda förutsättningar som möjligt att med fotosyntesens hjälp binda kol ur atmosfären för att producera virke till att underhålla kyrkobyggnader och trycka psalmböcker samtidigt som det genererar intäkter som finansierar diakoni och själavård. Skapelsen ska hållas i god vigör både på den brukade arealen och genom att viss areal inte brukas. Principerna gäller oavsett ägare av marken, kyrkan, staten ett finskt börsbolag eller en familj i en liten by i Värmland.

Jag röstar för bioekonomin. Allt annat är fossilt.

Se där, en väljares programförklaring inför såväl kyrkovalet som nästa års val till riksdag, region och kommun.