Stämmoboken är ett utmärkt kvitto på vad våra medlemmar tycker är relevanta frågeställningar runt om i landet. Denna gång är det nog extra spretigt och svårt att hitta någon röd tråd. Även i ”Vägen mot visionen”, det strategiska dokument som även det stämman ska besluta om, har även detta dokument lite av allt. På bred front ska LRF fortsätta jobba med stärkta villkor för företagandet runt om i landet.

För att ändå fånga upp några områden där flera motioner handlar om är det ju förstås vilt som intresserar liksom olika myndigheters krångel som både försvårar och irriterar. Från Värmland har vi två motioner att bevaka lite extra på stämman, ”utrota vildsvinen för att säkra livsmedelssäkerheten” och ”ett nytt enklare system för älgförvaltningen”. Våra värmländska motioner hamnar alltså även de inom området vilt som vi nog kan säga är det område våra medlemmar är som mest intresserade av.

Vill ni läsa alla motioner och kanske vara med och lyssna på stämman så finns den givetvis digital!

Kika in på länken nedan, här finns all nödvändig information om stämman samlad.
https://www.lrf.se/omlrf/organisation/riksforbundsstamman/extra-riksforbundsstamma-2021/

 

Kajsa Edbom
Styrelseledmot LRF Värmland