Ämnet för kommungruppsträffen i Värmland intresserade nästan alla kommungrupper. På agendan stod frågan om kommunala taxor och miljötillsynen och tillgrunden ligger vår sommarjobbare Emma Franssons sammanställning om kommunernas taxor. Resultatet visar på stora skillnader mellan kommuner trots att det stöd som kommer från SKR (Sveriges kommuner och regioner) syftar till en samsyn och en standardisering av avgiftsnivåerna. Vi ser också att de kommuner som nu kommer se över sina taxor inom närtid riskerar att innebära kraftigt höjda avgifter men vi ser också exempel på kommuner där ett effektivt kommungruppsarbete ger stor skillnad och kan göra att avgifterna blir på en betydligt mer rimlig nivå.

Först ut i översynen av taxorna är Karlstad, Kristinehamn och Storfors. Önskar mer information om detta eller praktisk stöttning i kommungruppsarbetet så återkom till oss så berättar vi mera!

Kajsa Edbom
Verksamhetsutvecklare, LRF Västra Sverige
0790-66 08 07 kajsa.edbom@lrf.se

Martina Philip
Verksamhetsutvecklare, LRF Västra Sverige
076-110 05 96 martina.philip@lrf.se