Enligt vår övertygelse är svaret ja på den frågan. Förutsatt att man på vägen inte utsätter djuret för lidande. Det är därför viktigt att regler följs samt att man ser till att ta tillvara på hela djuret på bästa sätt när det är slaktat. Det är vår plikt och vårt ansvar gentemot djuren.

Djuren – en förutsättning för kretslopp

Djuren är förutsättningen för att vi ska kunna få mat från den mark vi har omkring oss. De vårdar landskap och röjer sly när de betar markerna. De ger oss samtidigt gödsel som är viktig näring för mikrolivet under marken, så att jordarna fortsätter vara bördiga och friska så vi kan odla grödor på ett hållbart sätt ... 

läs mer på Svenskt kött och se filmen Hur djur blir till mat >>