Professor emeritus Jonny Hylander, tillika lantbrukare och Sten Åfeldt, före detta enhetschef Energimyndigheten har varit initiativtagare och författare till skrivelsen. Skrivelsen redogör tydligt för hur elnätsägarna nästan alltid kan tvinga sig fram på markägarnas bekostnad.

Självklart behöver vi ett bra elnät men det finns andra sätt luftledningar. Varför ska det backas in i framtiden?

Skrivelsen läser ni här >>

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare