Rådgivningssatsningen heter Smart skogsbruk för att det är smart att

  • ta hjälp av moderna digitala hjälpmedel
  • ta hjälp och beställa det du inte hinner göra själv
  • skapa en skog som är rustad att möta klimatförändringar och andra framtida osäkerhetsfaktorer
  • kombinera produktionen med aktiva naturvårdsåtgärder


    Läs mer om Smart skogsbruk här >>