Precis lagom många var med på det digitala kommungruppsmötet i torsdags kväll. Kajsa, Monica och jag skulle berätta en del om vårt arbete med livsmedelsstrategin. Nu är det inte så enkelt att vi bara har anammat den nationella livsmedelsstrategin utan hos oss var vi först ut med:  Strategi för livsmedelsnäringarna i Värmland. Inte fel att vara lite före och det är inte några motsatsförhållanden mellan den nationella och ”våran”. Är man tidig med strategin kan man också vara tidig med en handlingsplan. Men den avstannade först på grund av att offentliga medel tog slut och sen kom pandemin och nu är det dags igen. Planen är att den 15 november ska intressenterna (LRF, Hushållningssällskapet, NIFA, Region Värmland och Länsstyrelsen) vara nöjda med aktiviteterna vi satt upp. Det är förstås inget som hindrar att någon gör fler aktiviteter. Aktiviteter (oftast projekt) i all ära, men det viktigaste är att vi har kunder som är villiga att betala rätt pris för våra produkter. Vi kan sällan bara leva på offentlig sektor men det de gör har ett signalvärde för oss producenter och konsumenterna. En del aktiviteter rör skolor och lärare. Man måste vara långsiktig tänker vi.  

I diskussionerna som följde var vi nog väldigt överens om de hot och möjligheter som finns.

Livsmedelsverkets pågående arbete med nya kostrekommendationer är faktiskt lite skrämmande. De har ju en historia av att hitta på de mest konstiga kostråd som inte leder hälsan framåt. Någon annan som kommer ihåg 6–8 brödskivor om dagen? Ska deras nya kostråd leda till brist på inhemska högvärdiga proteiner och göra oss beroende av import?

Samhället har ett ansvar för att medborgarna inte ska svälta. Därför måste de se till att det finns tillräcklig mängd mat även om det inte går att importera. Lösningen säger vi är att vi får vara lönsamma när det inte är kris – annars finns vi inte när de väl behöver oss. Enkelt!

Är stadsnära odlingar lösningen på alla problem med matproduktion. Nej säger LRF. Självklart är det bra med innovation och nya sätt att odla då det ger ett intresse och liksom rymdresor ger något användbart för vardagen på jorden kan säkert dessa högteknologiska (onaturliga?) ge något tillbaka som vi kan använda.  

Anna Ramebäck
styrelseledamot LRF Värmland

Kajsa Edbom
styrelseledamot LRF Värmland

Monica Thörner
styrelseledamot LRF Värmland