I Hagfors ligger sjön Grängen som har fått hot om utrivning från Länsstyrelsen. Det ligger helt i linje med vattendirektivet krav på att skapa fria fiskevägar, något som Länsstyrelsen i Värmland driver hårt. Sjön Grängen är några hektar stor och väldigt grund, om dämmet tas bort blir det ett dike kvar, med två pölar i mitten och resten av området återtar en förutsättning för ”fuktgynnande växtlighet” (sly!?) så som myndigheterna anser är ett mål att sträva emot.

Sjön Grängen har tur som har en samling närboende som tog upp striden och bildade föreningen ”Rädda Grängen!” och med full kraft gör allt för att sjön ska få finnas kvar!  Grängen är en av de sjöar/ dammar som ligger tidigt ute i den plan som länsstyrelsen satt upp för att återskapa fria fiskevägar i hela Värmland och således ett lysande exempel att visa upp för våra värmländska riksdagspolitiker i Värmlandsbänken som bjöds ut till en förmiddag för att få se mer av hur vattenpolitiken drabbar en sjö och dess närboende.

Lars Mejern (S) är en av riksdagspolitikerna som är med under dagen och sammanfattar det hela med att ”det handlar mer än om en vattenspegel”. Det som händer runt sjön Grängen är ett exempel som visar på resultatet av myndigheters enkelspårighet. I ett nyss publicerat betänkande från miljö- och jordbruksutskottet kan man bland annat läsa att man föreslår regeringen att ”säkerställa en god balans mellan samhällsekonomisk kostnad och miljömässig nytta”. Politikerna på plats visar stor förståelse för detta och betänkandet är riktigt bra! Det är precis denna avvägning som efterfrågades i våra värmländska kommuners remissyttrande på åtgärdsprogrammet i våras och låt oss hoppas det kommer något bra utav detta!

I hela Värmland är det inte bara Grängen som hotas utan så många sjöar/ dammar som hotas av utrivning att vi skulle behöva rita om hela kartan över Värmland om detta gick igenom. Låt oss dra nytta av varandra och samarbeta så att inte alla behöver lära sig allt från början när byns sjö hotas att rivas ut till följd av myndighetsbeslut som går emot markägares vilja.

Följ föreningen på Facebook om ”Rädda Grängen!” för erfarenhetsutbyte och mer info om turerna kring sjön.

Vill du i stället veta mer om vattendirektivet och Miljö och jordbruksutskottets betänkande finns det att läsa i sin helhet på riksdagens sida, https://data.riksdagen.se/fil/E719F60B-4F7D-47D8-877A-9CD752FB5CF9

Kajsa Edbom
Verksamhetsutvecklare